Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kemi

Skapad 2017-08-22 08:15 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F
Vi kommer i början av hösten att inleda arbetet med kemi. Vi kommer att arbeta med olika områden och olika fakta veckovis. Du som elev arbetar enskilt och i par/grupp i form av övningar samt skrivuppgifter. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, prov, skriv- och inlämningsuppgifter.

Innehåll

Syfte kemi
- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Mål för arbetsområdet
När vi är klara ska du kunna:

- Skriva faktatexter inom ämnet.
- förklara några ämnesspecifika ord/begrepp – skriftligt eller muntligt
- förklara indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
- Resonera och diskutera om vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Undervisning
Vi kommer i början av hösten att inleda arbetet med kemi. Vi kommer att arbeta med olika områden och olika fakta veckovis. Du som elev arbetar enskilt i form av övningar samt skrivuppgifter. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, prov, skriv- och inlämningsuppgifter.


Undervisningsformer
I undervisningen kommer vi att arbeta med:
- Högläsning
- Individuell läsning
- Arbeta enskilt och i grupp/par
- Skriftliga uppgifter
- Skriftligt prov
- Samla allt arbete i en egen bok om kemi

Det här kommer jag att bedöma
Din kunskap och förmåga att:
- Kunna skriva enklare faktatexter.
- Kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
- Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemikalier och andra produkter samt relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Centralt innehåll (ur Lgr11)
- Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. - Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
- Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
- Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
- Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: