👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- kurdiska- årskurs 4-5 , ht 2017

Skapad 2017-08-22 08:34 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för undervisning -kurdiska , årskurs 4-5, v8-v12 vår terminen 2016.
Grundskola 4 – 5
Från och med veckan 36 under vår termin till veckan 43, arbetar eleverna med att använda i språket i olika sammanhang. Under trivsamma och de lättsamma formerna kommer eleverna att utveckla språket genom att läsa, skriva och tala.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa , skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

      

 

Konkretiserade mål för eleven

Målet med denna period planering är att eleverna höja sina kunskapar om :

 • Hur text är uppbyggd.
 • Vilket slag texter är?
 • Vilket språk som använd.
 • Vilket sammanhang har texter.
 • Vad behöver för hjälp att eleverna skriver varierade texter på modersmålet.
 • Undervisning och arbetsmetoder

  • Eleverna kommer att läsa " högläsningen" olika texter eller sagor.
  • Eleverna kommer att berätta, beskriva texter innehåll,  i större och små grupper.
  • Eleverna kommer att skriva lite om texterna  innehåller.
  • Eleverna kommer att utöka sitt ordspråk genom att delta i olika övningarna .
  • Eleverna ska titta på filmer ,eller läsa en saga sedan   återberätta film eller sagas innehållet och budskap.
  • Dialog övning , i små grupper.
  • Eleverna ska använda olika digital verktyg

   

Eleven har uppnått målen när...

-Jag kommer att använda formativ bedömning. Jag kommer att bedöma elevernas förmåga i vecka 40 genom att :

-Elevens läs-och förståelse förmåga

-Elevens deltagande i samtal om texterna och hur du resonerar över innehållet i texten

-Elevens muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna som vi kommer och ha.

-Elevens skrivförmåga (skrivregel och stavning)

Årskurs 1-6
  E C A
Läsa med flyt
Läsförståelse
Resonera om budskap
 
Uttrycka sig i skrift
       
       
 
Samtala

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6