Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden, åk 5

Skapad 2017-08-22 08:53 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Geografi Svenska
Vet du vart du ska åka om du vill äta röd pölse eller var du kan bada i varma källor? Eller vet du var du är om du åker Hurtigrutten eller var man älskar att bada bastu? Detta och mycket mer kommer du få lära dig i vårt arbete med Norden.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur-och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. 

 

Centralt innehåll

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

 

Konkretiserade mål

Detta ska du kunna/känna till:

-kunna använda en kartbok för att söka information,

-kunna namn och läge på Nordens länder. Namn och läge på viktiga städer, berg, hav och vatten i Norden,

-kunna jämföra länderna med varandra

-kunna beskriva de nordiska ländernas natur- och kulturlandskap.

-kunna berätta om de naturresurser det finns gott om i de nordiska länderna.

-kunna visa på var folk i Norden bor.

-känna till de olika minoritetsspråken.

-känna igen vissa likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

-begrepp som hör till ämnet geografi och det område vi jobbar med som t ex glaciär, fjäll, Golfströmmen.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med kartträning genom att placera ut Nordens länder, huvudstäder, andra viktiga städer, hav och annat vatten, berg och bergskedjor på Nordenkartan.

Vi kommer att göra antecknar om viktiga begrepp inom området och svara på frågor om de nordiska länderna.

Vi kommer att läsa fakta om Nordens länder i läromedlet "Upptäck Norden".

Se film.

 

Tidsram

Arbetet beräknas fortgå i 4 -5 veckor.

 

Bedömning

Du bedöms utifrån hur du löser uppgifter du får på lektionerna samt att du i slutet av detta arbetsområde kommer få ett kartkunskapsprov på Norden samt ett prov på den fakta du samlat på dig om respektive land i Norden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: