👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD ÅR 8, Hållbar utveckling med fokus på de globala målen, CEN och MAR ht-17

Skapad 2017-08-22 08:56 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Slöjd
Arbetsområde: Hållbar utveckling med fokus på de globala målen. Du hämtar inspiration från olika världsdelar och tittar då på färger, mönster, former och material. Du arbetar i grupp om 3-4 elever. Ni skapar tillsammans ett slöjdföremål av återvunnet material utifrån ett budskap knutet till ett av de globala målen. Ni använder valfria tekniker. Tidsplanering: Se separat papper

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Du/ni ska kunna

 • formge och framställa ett slöjdföremål med tanke på återvinning, globalt mål och kulturellt uttryck,
 • utveckla en idé, hämta inspiration från nätet och utforma en skiss.
 • välja tillvägagångssätt och återvunnet material till ditt arbete med tanke på användningsområde och funktion,
 • hantera lämpliga verktyg, redskap och maskiner,
 • förstå och använda dig/er av de slöjdbegrepp som hör till,
 • driva det praktiska arbetet framåt,
 • lösa ev problem som uppstår,
 • motivera dina/era val under arbetsprocessens gång samt analysera och värdera arbetet i gruppens loggbok,
 • redovisa arbetsprocessen och det färdiga resultatet på valfritt sätt, men utifrån givna ramar (se separat instr.)

 

Metoder:

 • Tillgång till läromedel i bok- och digital form.
 • Instruktioner/visningar enskilt eller i grupp efter behov.
 • Fortlöpande dialog elev/lärare och elev/elev.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din/er förmåga att

 • formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ,
 • hantera handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och precist sätt,
 • välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina/era val utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter,
 • utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du/ni själva har sökt upp,
 • driva arbetet framåt,
 • prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion, 
 • ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och då visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet,
 • tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Visa lärande

Du får möjlighet att visa ditt lärande genom slöjdens arbetsprocesser.

Idéutveckling

Genom dina idéskisser och dess utveckling under arbetets gång utifrån den givna uppgiften.

Överväganden

De val och prioriteringar som du gör innan, under och efter arbetet genom att pröva alternativa lösningar. Din förmåga att driva arbetet framåt.

Framställning

Syftar på görandet, eller själva hantverket. Det handlar om hur du hanterar redskap och maskiner och hur noggrann du är, men även din förmåga att följa instruktioner.

 Värdering

När man värderar reflekterar man innan, under och efter arbetet över det man har gjort.

Du/ni använder dig/er av en gemensam loggbok i gruppen och en fortlöpande dialog med läraren. Du gör också en individuell reflektion i Unikum, där du besvarar ett antal frågor (de finns på separat papper).

 

Uppgifter

 • Hållbar utveckling med fokus på de globala målen

 • Hållbar utveckling med fokus på de globala målen

 • Hållbar utveckling med fokus på de globala målen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9