Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Magic!" område 1

Skapad 2017-08-22 08:57 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 4 Engelska
Tillsammans kommer vi att träna på att förstå och göra sig förstådd i ämnet engelska. Vi använder boken "Magic!" som utgångspunkt.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? -Syfte 

 

Vad ska vi lära oss? -Centralt innehåll

Se centralt innehåll nedan.

Det här ska vi göra: 

 • Läsa texter i boken "Magic!"
 • Samtala utifrån texterna
 • Träna på att skriva meningar och ord
 • Träna hörförståelse

Bedömning:

Se kunskapskrav nedan.

Vi bedömer dina kunskaper genom:

 • Tester
 • Observationer i klassrummet
 • Dramatiseringar
 • Skrivuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: