Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2017-08-22 09:00 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska Samhällskunskap
Arbete kring Barnkonventionen med hjälp av digitala verktyg

Innehåll

Nationella och Övergripande mål;

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

 

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 Fokusförmågor/syfte:

 Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna

 

Centralt innehåll:

 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Genomförande:

 

 • Läsa och lyssna på Barnkonventionen i sin helhet och i förenklad version.
 • Redovisa vald artiklar från Barnkonventionen. Med hjälp av text/bild, ljud eller film
 • Diskussioner hur barn har det i världen beroende på var man bor

 

Elevinflytande och delaktighet:

Eleverna kommer få möjlighet att välja vilken artikel de vill arbeta med.

Kunskapskrav:

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

 Bedömning:

Bedömning kommer göras av elevens deltagande i grupp diskussioner. Samt processen och resultat av elevens valda artikel.

 Dokumentation/Utvärdering:

Kommer ske med hjälp av foto och film

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:170821 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: