👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer med löven på hösten? (åk4)

Skapad 2017-08-22 09:05 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 Bild Svenska Biologi
Varför tappar träden sina löv på hösten? Och vad händer med löven när de landar på marken? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig begrepp som fotosyntes och nedbrytare.

Innehåll

Det här ska du göra:

 • Läsa texter om träden på hösten.
 • Läsa om nedbrytarna.
 • Arbeta tillsammans med din lärkompis t ex när det handlar om att bli "expert" på en nedbrytare, förstå texter
 • Arbeta i helklass med ord och begrepp.
 • Tillsammans med klassen göra ett "maskhotell" och med bilder och ord följa dess utveckling. 
 • Se filmer. 

Det här kommer jag att bedöma att du kan:

 • Vad klorofyll är och vad det har för påverkan på lövens färg.
 • Varför lövträden tappar sina löv på hösten.
 • Att du vet hur nedbrytning av växter går till.
 • Vilka djur och organismer som samspelar vid nedbrytning. 
 • Resonera kring vad som händer i maskhotellet samt med bilder beskriva det du tror händer. 
 • Kunna formulera en text om vad som händer i maskhotellet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6