Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivning skolår 5

Skapad 2017-08-22 09:07 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under hela femman arbetar med skrivande av olika slags texter. Här kan du läsa lite mer om vad vi skall göra och varför samt vad som kommer att bedömas.

Innehåll

Mål från Lgr11

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla

* förmåga att skriva olika slags texter med 

* gestaltande beskrivningar

* fungerande struktur (inledning, innehåll, avslutning)

* utvecklat språk (meningsbyggnad, varierat språk, skiljetecken, stavning) 

 

Arbetssätt

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att: 

skriva olika slags texter utifrån aspekterna i matrisen nedan. Dessa aspekter är de kunskapskrav som man skall ha uppnått i slutet av skolår 6. Jag bedömer dig gentemot dessa på en relevant nivå för skolår 5.

 

 

Uppgifter

 • Skriva ett brev

 • Sabella - återberättande text

 • Skriva novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska - skrivande

Inte ännu
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Innehåll och struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av miljö och person samt en utvecklad handling där sambandsord används för att få flyt i berättandet. Inledning och avslutning finns.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling där det finns tex parallellhandlingar och tillbakablickar. Genomtänkt inledning och avslutning finns som ökar intresset hos läsaren. Avslutningen är väl genomtänkt och knyter väl ihop berättelsen.
Sakprosatext
Texterna som eleven skriver har enkel inledning, handling och avslutning. Fakta är staplad på varandra.
Texterna som eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Fakta är ordnad i olika stycken som leder läsaren framåt i ämnet.
Texterna som eleven skriver har tydlig och väl genomtänkt inledning, handling och avslutning. Fakta är ordnad i olika stycken med tydliga rubriker som på ett intressant och tydligt sätt leder läsaren framåt i ämnet. Texten har en väl fungerande struktur. Texten innehåller en sammanfattning av ämnet för ökad tydlighet.
Textutveckling
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ihuvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerandesätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: