Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Biologi (ekologi)

Skapad 2017-08-22 09:37 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F
Vi kommer i höst att introducera ämnet biologi som vi kommer att arbeta med fram till jul. Det första arbetsområdet behandlar växter, celler och odling. Vi kommer att arbeta med olika områden och olika fakta veckovis. Du som elev arbetar enskilt och i par/grupp i form av övningar samt skrivuppgifter. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, prov, skriv- och inlämningsuppgifter.

Innehåll

Syfte biologi
- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

- genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål för arbetsområdet
När vi är klara ska du:

- ha kunskap om de olika stadierna i en växts livscykel.
- kunna förklara vad pollinering och fröspridning är.
- ha kunskap om fotosyntesen och vad en växt behöver för att leva och utvecklas.
- veta hur man sår och sköter en växt.
- träna på att observera och dokumentera hur en planta växer.
- förklara och beskriva några ämnesspecifika ord/begrepp.
- skriva en enkel labbrapport.

Undervisning
Vi kommer i höst att introducera ämnet biologi som vi kommer att arbeta med fram till jul. Det första arbetsområdet behandlar växter, celler och odling bland annat. Vi kommer att arbeta med olika områden och olika fakta veckovis. Du som elev arbetar enskilt och i par/grupp i form av övningar samt skrivuppgifter. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, prov, skriv- och inlämningsuppgifter.

Undervisningsformer

I undervisningen kommer vi att arbeta med:
- Högläsning
- Individuell läsning
- Film
- Arbeta enskilt och i grupp/par
- Skriftliga uppgifter
- Skriftligt prov
- Plantering
Vi kommer att göra ett odlingsexperiment. Du ska få följa hur en växt förvandlas från frö till planta. Du ska få sköta om plantan på bästa sätt och följa utvecklingen regelbundet. Du kommer att dokumentera dina observationer skriftligt och via skisser.
- Samla allt arbete i en egen bok om biologi


Det här kommer jag att bedöma
Din kunskap och förmåga att:
- observera vad som händer med din planta.
- vara noggrann när du dokumenterar.
- skriva en rapport om ditt odlingsexperiment där det tydligt framgår hur du gjort, vad som händer och vilka slutsatser du drar. Jag kommer också att titta på att du använder de rätta begreppen (orden) när du skriver.
- förklara vad fotosyntesen är och hur växter påverkas av miljön runtomkring.
- beskriva växternas celler och funktion.


Centralt innehåll (ur Lgr11)
 


- Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. - Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

- Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: