👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La familia

Skapad 2017-08-22 09:38 i Tunabergsskolan Uppsala
La familia
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig att berätta om din familj. Vi utgår från Colores 7 s. 6-21.

Innehåll

Förmågor du ska träna på:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
 • Att prata och göra dig förstådd.
 • Att skriva en begriplig text.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.
 • Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Undervisningen:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • familjeord
 • räkna från 0-15
 • namn på djur
 • obestämd artikel un/una
 • berätta om dig själv
 • ställa och besvara frågor
 • Skillnaden mellan me llamo/ se llama, tengo/tiene.

 

 Tillämpning:

På dessa sätt får du visa dina förmågor:

 • Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
 • Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
 • Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal.
 • Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.      

 

Bedömning – kunskapskrav från Lgr-11

För att nå betyget E:

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

För att nå betyget C:

 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

För att nå betyget A:

 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Uppgifter

 • Lektionsplanering - spanska

 • Lektionsplanering spanska