Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planeringen modersmål på Somaliska åk 1-3 vecka 35-42

Skapad 2017-08-22 10:04 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk .Under det här läsåret ska vi arbeta mer läsning och samtala.Målet är att ni ska läsa fint flytt det betyder att du kan läsa en text där du kan bara ljudar långa och ökänd ord och inte gör så många felläsningar. Vi ska samtala ,presentera och ska skriva mer.

Innehåll

 

 

Arbetsområde

Tala ,lyssna och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Att utveckla förmågan att lyssna och samtala med andra.
 • Att utveckla läsförmågan .
 • Att utveckla förmågan att formulera och skriva olika typer av texter.

Undervisningen ska vi gå igenom.

 • Arbeta med att läsa sagor.
 • Lära olika lässtrategier för att förstå vad vi läser.
 • Läsa och skriva olika typer av texter t ex berättelser,fakta.
 • Lyssna på högläsningen

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Att eleven kan samtala med och lyssna andra.
 • Att eleven kan läsa med flyt.
 • Att eleven förstår det han läser.
 • Att eleven skriver tydligt.
 • Att eleven skriver meningar som har stor bokstav och punkt.
 • Att eleven kan skriva enklare text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: