👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2017-08-22 10:14 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola F – 2 Svenska som andraspråk Geografi Svenska
Klass F-2 arbetar med att förstå kartan och vad geografi är.

Innehåll

Syftet med vår SO-undervisning är att förstå: 

* vad människor gör i naturen och med naturen påverkar vår miljö och att vi måste ta hänsyn till det.  

* hur olika kartor är bilder av det vi ser runt omkring oss.

 

 Du visar vad du kan när: 

 • du visar, berättar och skriver med och för lärare och kompisar.

 

Du kommer att arbeta med kartor i olika former och världsdelar:

* geografiska begrepp; plattor, sjö, ort, 

* att se film,

* diskutera,

* läsa och skriva fakttexter gemensamt och var och en på sin nivå, 

* bygga modeller av kartor och kartbilder,

* olika former av skapande,

* skattjakt och orienteringsövningar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3