👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal på olika sätt

Skapad 2017-08-22 10:18 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering kap 1, Mattespanarna 5a
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet möter eleverna begreppet decimaltal, olika sätt att visa decimaltal och hur man skriver dem. Vidare introducerar vi ytterligare två nya begrepp, negativa tal och procent.

Innehåll

Eleverna får också öva sin förståelse genom att t.ex. storleksordna decimaltal.

Eleverna får arbeta med enklare avläsning av negativa tal utmed en tallinje eller en termometer.

När det gäller procent så får eleverna arbeta med förståelsen för begreppen hundradelar och procent, att de är värda lika mycket, och att det hela är 100%.

Eleverna får dessutom träna på att analysera talmönster och beskriva dem.

 

Vi följer till stor del boken Mattespanarna 5a, kapitel 1.

Vi kommer att arbeta med kapitlet under ca 4 veckor. Efter kapitel två kommer vi också ha ett test för att se vad eleverna har lärt sig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6