👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering idrott och hälsa årskurs 6 ht-17

Skapad 2017-08-22 10:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Sammanfattning och kopplingar till läroplanen av de aktiviteter vi kommer att arbeta med på idrottslektionerna under höstterminen.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Terminsplanering årskurs 6 HT-17

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Vi kommer under höstterminen Arbeta med följande arbetsområden

 • Orientering
 • Lagspel
 • Samtal om aktivitet hälsa och förmåga
 • Takt och rytm
 • Rörelseutmaningar

Arbetssätt och redovisningsform

 • Praktiskt genomgång och arbete under lektioner
 • Teoretiska genomgångar och arbete under lektionstid
 • Redovisningar i både teoretisk och praktisk form

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6