👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK Näringslära åk 9 HT 2017

Skapad 2017-08-22 11:35 i Gammal Trelleborg
Under den här perioden kommer vi att arbeta med näringsämnen, vilken funktion de har i kroppen, vilka livsmedel de finns i samt hur de påverkar vår hälsa. Vi arbetar även med hur hela vår livsstil spelar roll för hur vi mår. I arbetet ingår även kunskap om måltider, tallriksmodellen.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Inom arbetsområde metoder och matlagning kommer du få möjlighet att träna på att kunna följa recept, välja metoder och rätt redskap under det praktiska arbetet i köket. Du ska även få möjlighet att träna på att planera och organisera tillagning av måltider enskilt och tillsammans med andra. Dessutom kommer du att kunna utveckla din kreativitet i köket.

Innehåll

Arbetsområdets syfte:

Du ska ha kunskaper om våra olika näringsämnen, vilka livsmedel de finns i, deras funktion i kroppen samt hur vi påverkas av vad vi äter. Du ska förstå hur vår livsstil påverkar vår hälsa. Den fakta du ska kunna handlar om näringsämnen, hur en väl sammansatt måltid kan se ut samt kunskap om näringslära.

Målet med undervisningen är att...

Eleven ska kunna tillaga näringsmässigt korrekta måltider och få förståelse för hur våra val i hushållet påverkar miljön.

Kunskapskrav och bedömning:

-Dina faktakunskaper om näringsämnen samt hur du kan koppla till att de påverkar vår hälsa.
-Dina faktakunskaper om näringslära och måltider.
-Hur du kan påvisa samband mellan livsstil, kost och motion. 
-Diskussioner och aktivt arbete som visar på kunskaper bedöms också enligt kunskapskraven.
-Praktiskt arbete som bakning och matlagning

Arbetssätt:

-Ha grundliga genomgångar om våra olika näringsämnen och deras funktion i kroppen.
-Arbeta med hur man sätter samman måltider efter tallriksmodellen.
-Diskutera hur livsstil, kost, motion mm har ett tydligt samband med vår hälsa.
-Träna på de metoder vi går igenom inom bakning och matlagningsmetoder.
-Genomgångar i hygien och livsmedelskunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och Konsumentkunskap Kunskapskrav år 9

E
C
A
F
Måltiden
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Matlagningsmetoder
Livsmedelskunskap
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Arbetsprocess
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Arbetsprocess och resultat
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Ekonomi och konsumtion
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Hållbar utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Rättigheter och skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Ny rubrik

E
C
A
F