👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Listening

Skapad 2017-08-22 11:45 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
TA BORT DEN HÄR TEXTEN NÄR DU KOPIERAT MALLEN. Avsikten med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen, samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare. (se Skolverkets Allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen) När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 4 – 6 Engelska
We are going to work on our listening. To become better in understanding when someone is speaking english.

Innehåll

VAD? 

Vi ska lyssna på en kort engelsk text och sedan svara på hörförståelsefrågor.

NÄR?

Varje fredag

HUR?

Vi kommer att lyssna på korta dialoger och berättelser på engelska och sedan svara på frågor som ligger här i planeringen i Unikum.

VARFÖR?

Syftet är att  förstå och tolka innehållet i talad engelska.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska.

Dokumentation

Uppgifterna kommer att finnas på Unikum och kommer att besvaras där samt bedömas enligt matrisen.

Uppgifter

 • Vecka 36 - Did you get it

 • V.34

 • V.35

 • V.36

 • V.41

 • V.38

 • V.40

 • V.41

 • V.42

 • V.43

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - Listening

-->
Du har ännu inte uppnått en godtagbar nivå.
-->
Du har uppnått en godtagbar nivå och är på väg mot en högre nivå.
-->
Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
Förstå tal
Du förstår inte innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan inte förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du förstår lite av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du förstår en del av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.