👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 9 HT-17, Musikhistoria

Skapad 2017-08-22 12:06 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Kursen ger kunskap om den västerländska musikhistorien. Eleverna får en överblick och lär sig känna igen musik från olika epoker. De får också möjlighet att fördjupa sig in en kompositör och dess verk.
Grundskola 9 Musik
I den här kursen får du en inblick i de olika musikhistoriska perioderna. Du lär dig vad som är utmärkande för varje epok. I din redovisning specialiserar du dig på en kompositör och hans eller hennes verk.

Innehåll

Syfte / Mål

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Du får i den här kursen lyssna på musik från olika historiska epoker. Du får höra talas om olika kompositionsformer, olika sätt att notera musik och se exempel på vilken funktion musiken kan ha och har haft i olika tider, miljöer och kulturer.
Din slut-uppgift är att välja och fördjupa dig i en kompositör. Du ska beskriva kompositörens liv och musik och jämföra det typiska i kompositörens musik med musik från en annan epok. 

 

 

Kursens innehåll / Arbetsgång

Ca.  v.34-41 Vi går vi igenom musikhistorien från forntid/medeltid till 1900-tal/nutid. Vi lyssnar på och lär oss känna igen musik från de olika epokerna, diskuterar skillnader och likheter. Vi går igenom olika begrepp som har med musikhistoria och komponerande att göra och pratar om vilken funktion musiken kan ha haft genom tiderna.

Ca v.42-43 Man arbetar med sin slut-uppgift som är ett individuellt arbete om en kompositör. Arbetet läggs ut på bloggen och kan vara t ex ett skriftligt dokument eller en Keynote-presentation.
På Class-room hittar du en lista med förslag på kompositörer att välja bland. 
Där finns även användbara länkar till hjälp när man ska söka information. 

I musiksalen och på biblioteket finns också många böcker med bra fakta och i texten i häftet på skivfodral hittar man ofta matnyttig information. OBS Var noga med att ange källan när du redovisar den information du hittar. Se också till att skaffa och lyssna på musik som din kompositör har skrivit så att du lär känna just den stilen lite mer och kan beskriva kompositörens musik. 

Förutom den tid du lägger ner i skolan under lektionerna kommer du också att behöva arbeta hemma. 

Centralt innehåll

Arbetets innehåll och bedömning

Du redovisar dina kunskaper genom att välja en kompositör från någon av de tidsepoker som vi har gått igenom under höstterminens musiklektioner (från medeltid till slutet av 1900-talet) och skriva ett arbete om kompositörens liv och musik.

Detta MÅSTE arbetet innehålla:

 • Din text om kompositörens liv och den tid/epok som han levde/lever i som du har skrivit med egna ord.
 • Berätta om några verk som han/hon har skrivit. 

FÖR att ha möjlighet att nå HÖGRE bedömnings-NIVÅ behöver du också redogöra för några av de många frågeställningarna och punkterna nedan:
 • Jämför din kompositörs musik med musik från en annan epok. Vad utmärker musiken från de två epokerna? Vilka skillnader och likheter kan man höra och märka? 
 • Beskriv någon instrumentgrupp som man förknippar med din kompositör och hans/hennes musik lite närmare. 
 • Kan den politiska och kulturella miljön vid din kompositörs tid ha påverkat kompositören till viss musik? Hur? Varför?
Berätta om och redogör för några kompositioner som han/hon har skrivit:
 • När och hur tilkom de?
 • Finns det någon orsak till att de skrevs just då?
 • Finns det något speciellt händelseförlopp i musiken t ex som i Moldau? 
 • Vilka instrument och/eller tema kan man höra och när i musiken i så fall?
 • Har kompositören använt sig av någon speciell kompositionsform i det aktuella verket? Beskriv!
 • Vilka begrepp bör förklaras i samband med en beskrivning av kompositören eller verket?

Tänk på att vara noga med att ange alla källor. Skriv ner dessa redan från början.
Din inlämning ska vara på plats i bloggen senast inför din musiklektion V.46. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9