Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Tid och räknesätt (Formula 5:1)

Skapad 2017-08-22 12:59 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Formula 5 kap 1
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Arbetet med arbetsområde Tid och räknesätt (kapitel 1 i Formula 5) behandlar följande områden:

 • tidsberäkningar
 • olika tidsenheter
 • miniräknaren
 • multiplikation med stora tal

Efter avslutade kapitel skall eleven: 

 • uppskatta, jämföra och mäta tid
 • behärska analog och digital klocka
 • välja tidsenhet och göra enhetsbyten
 • kunna använda en miniräknare
 • kunna utföra multiplikation med stora tal
 • ha vidareutvecklat sina strategier vid problemproblemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 1: Tid och räknesätt (Formula 5)

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Mäta tid
Du kan med viss säkerhet uppskatta, jämföra och mäta tider
Du kan på ett säkert sätt uppskatta, jämföra och mäta tider
Du kan med mycket god säkerhet uppskatta, jämföra och mäta tider
Välja tidsenhet
Du kan med viss säkerhet välja tidsenhet
Du kan på ett säkert sätt välja tidsenhet
Du kan med mycket god säkerhet välja tidsenhet
Göra enhetsombyten
Du kan med viss säkerhet växla mellan olika tidsenheter
Du kan på ett säkert sätt växla mellan olika tidsenheter
Du kan med mycket god säkerhet växla mellan olika tidsenheter
Multiplikation med stora tal
Du kan med viss säkerhet beräkna multiplikation med stora tal
Du kan på ett säkert sätt beräkna multiplikation med stora tal
Du kan med mycket god säkerhet beräkna multiplikation med stora tal
Överslagsräkning
Du kan med viss säkerhet göra enstaka överslagsräkningar
Du kan på ett säkert sätt göra enstaka överslagsräkningar
Du kan med mycket god säkerhet göra överslagsräkningar i flera steg
Miniräknare
Du kan med viss säkerhet använda en miniräknare
Du kan med god säkerhet använda en miniräknare
Du kan med mycket god säkerhet använda en miniräknare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: