Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-08-22 13:14 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 4 Geografi
Under vårterminen ska vi arbeta med att lära känna vårt land Sverige. Du kommer att lära dig om landskap, städer,orter, vatten, berg och olika naturtyper. Kartboken kommer att bli ett arbetsredskap.

Innehåll

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Sverige
Under vårterminen ska vi arbeta med att lära känna vårt land Sverige. Du kommer att lära dig om landskap, städer,orter, vatten, berg och olika naturtyper. Kartboken kommer att bli ett arbetsredskap. Du kommer att hämta kunskap ur texter, filmer, samt genom att lyssna på läraren och klasskamrater.

Syftet med arbetsområdet är:
att du ska utveckla din förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller..
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningens innehåll: Vad?

De svenska natur och kulturlandskapen.

Sveriges naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och åar.

Kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala.

Fakta om Sveriges samhälle.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi och samhällskunskap.

Undervisningens innehåll: Hur?

Läsa, förstå och redovisa faktatexter.

Lyssna på lärare och kamrater som berättar om hur det är att leva i de olika delarna av Sverige.

Se på filmer om landskapen.

Jämföra landskap.

Läsa, lyssna på läraren samt arbeta med uppgifter kring hur en karta fungerar.

Träna namngeografi med hjälp av kartböcker, blindkartor och spel.

Under arbetes gång diskuterar och förklarar vi ord och begrepp och försöker använda dem i sammanhanget.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetes gång, dessutom kommer följande att bedömas:

Ditt arbete om landskapet Skåne samt grupparbete om en skånsk stad.

Ditt fördjupningsarbete om ett landskap.

Kunskapsinhämtning efter att ha lyssnat eller läst fakta.

Diskussioner och samtal.

Förhör på namngeografi samt fakta om Sverige.

Matriser

Ge
Tyresö Geografi år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar i förmågor

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven **enkla** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **förhållandevis komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt, samt för **enkla** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt, samt för **utvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt, samt för **välutvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har **grundläggande** kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med **viss** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **goda** kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med **relativt god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med **god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: