👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5A & 5B, med matris

Skapad 2017-08-22 13:20 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Engelska
Undervisningen i engelska utgår från de fem språkliga förmågorna: tala, lyssna, läsa, skriva och interagera (samtala).

Innehåll

Mål

•Vi arbetar mot följande mål:

Förstå innehållet i talad engelska.
Förstå och tolka skriven text.
Göra muntliga och skriftliga framställningar av olika slag.

Bedömning

Se matris nedan.

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
 • En
 • En
Du kan förstå standardfraser och enkla frågor när någon talar långsamt. Du förstår enkla instruktioner i flera led.
Du kan, utan hjälp, förstå den huvudsakliga handlingen när någon talar långsamt om något du är intresserad av.
Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar om något du är intresserad av långsamt och tydligt. Förstår huvuddragen i talad engelska även i obekanta ämnen, t.ex en intervju på radio eller TV.
Skriva
 • En
 • En
 • En
Kan skriva enkla meningar om dig själv och mycket enkla frågor. Kan skriva en enkel hälsning, t.ex ett vykort eller ett textmeddelande. Använder svenska ord när ordförrådet inte räcker.
Kan skriva korta meddelanden och kort berättelse om dig själv. Kan skriva frågor och svar med hela meningar. Ber om hjälp eller använder ordbok när du är osäker på ord.
Kan skriva enkla berättelser med stöd av bilder. Kan skriva och berätta om dig själv och dina intressen. Kan skriva enkla frågor om välkända saker. Kan skriva korta meddelanden och enkla brev. Förklarar med andra ord eller använder en synonym.
Tala
 • En
 • En
 • En
Du kan räkna till 20. Kan säga vad vanliga föremål heter, t.ex. skolord, färger, kläder och djur. Du kan berätta kort om dig själv, din familj och där ni bor. Du kan veckodagarna, månaderna och årstiderna.
Har ett godtagbart uttal. Kan räkna till 100. Kan presentera sig själv. Deltar i samtal och klassdiskussioner. Du kan berätta vad du gillar och inte gillar att göra.
Kan berätta om sina intressen och hur en vanlig dag kan se ut. Kan berätta något som har hänt. Kan berätta om det man tycker om och inte tycker om. Har ett gott uttal. Deltar gärna i samtal och klassdiskussioner
Prata med andra
 • En
 • En
 • En
Du kan ställa enkla frågor och svara på andras frågor. Du kan använda några enkla fraser.
Du kan förstå när någon berättar om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka. Du svarar på enkla frågor med en hel mening. Du kan följa och ge korta instruktioner. Du kan beställa i restaurang och handla i affärer.
Du samtalar på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Du kan svara på enkla frågor om något du har berättat. Du kan fråga om vägen och förstå svaret.
Läsa
 • En
 • En
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner och dialoger. Du kan känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor.
Du kan läsa och förstå det mesta i korta texter, t. ex. instruktioner, dialoger och sångtexter. Du kan använda dig av något hjälpmedel för att förstå helheten.
Du kan läsa och förstå det mesta i korta berättelser och dialoger av olika slag. Du kan läsa och förstå enkla texter som beskriver vad man ska göra.