👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FORNTIDEN åk 4

Skapad 2017-08-22 13:35 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
FORNTID OCH VIKINGATID- sätter skräck i historien Du ska få lära dig om Forntiden men även Vikingatiden som är en del av Järnåldern. Denna spännande tid utspelar sig år 800 e. Kr-1050 e. Kr och nu ska du få lära dig mer om denna tid som innehåller hövdingar, ståtliga vikingaskepp, rövartåg och rikedomar. Visst låter det spännande?

Innehåll

FORNTID OCH VIKINGATID- sätter skräck i historien
Du ska få lära dig om Forntiden men även Vikingatiden som är en del av Järnåldern. Denna spännande tid utspelar sig år 800 e. Kr-1050 e. Kr och nu ska du få lära dig mer om denna tid som innehåller hövdingar, ståtliga vikingaskepp, rövartåg och rikedomar. Visst låter det spännande?


Målen vi ska arbeta mot:
•Norden befolkas. De utmärkande dragen för Forntiden och Vikingatiden.
•Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom Vikingatidens resor.
•Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
•Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Du ska:
• Lyssna på genomgångar.
• Titta på film.
• Läsa i boken PULS Historia s, 8-33 och svara på frågor.
• Skriva fakta till bilder som du får.
• Ge och ta emot kamratrespons.
När du kan tillräckligt om Forntiden och Vikingatiden ska du göra ett eget arbete där du samlar dina kunskaper och bilder, både färdiga och egna, till ett vackert och intressant häfte. Ditt häfte ska innehålla både fakta, egna tankar och bilder.


Måste ha med i häftet
Fakta om:
• Livet i byn.
• Kvinnorna, männen och barnens olika uppgifter.
• Hövdingar.
• Maten.
• Om att vara träl.
• Vikingaskeppen.
• Vikingaresorna.
• Vilka faror och hot fanns det under vikingatiden.
• Varför Vikingatiden tog slut.
• Runalfabetet och runstenarna. Rita en egen runsten och skriv ett meddelande med runskrift.
• Birka- vår första stad. Vilka viktiga arkeologiska fynd har vi gjort.

Bilder på:

• Hur man bodde
• Redskap
• Vikingaskepp
• Runsten
• Extra: Gudar från asatron
• Valfritt


Frågor och svar på egna tankar om viktiga händelser under Vikingatiden.
1. Varför anföll Vikingarna oskyldiga människor tror du?
2. Vikingatiden tillhör inte bara den svenska historien, utan Nordens historia. Varför är det så?
3. Varför var staden Birka på Björkön i Mälaren en så viktig stad?
4. Varför var Vikingarnas tro på Asagudarna viktig?
5. På vilket sätt använde man runor?
6. Vem hade makten på Vikingatiden och hur skiljer det sig från idag?

Extra:
1. På vilket sätt förändrades Vikingarnas tro?
2. Berätta någon viktig Gudabetättelse från asatron och fundera på vilken betydelse den hade för de som trodde på den.
3. Vad har runskriften och runstenarna fått för betydelse för oss som lever idag?

 

Matriser

FORNTIDEN åk 4

Rubrik 1

  • Hi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  • Hi  C 6   Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  • Hi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Utvecklade kunskaper
Nivå 3
Välutvecklade kunskaper
Aspekt 1
  • Hi  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har utvecklade kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har välutvecklade kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

FORNTIDEN åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1