Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG Bild - Budskapsbild 2017

Skapad 2017-08-22 13:37 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Bild

Att förmedla ett budskap genom bilder är ofta effektivare än att göra det genom text. Bilder har genom historien ständigt använts som ett medel för att övertyga om att en viss åsikt eller vara är den rätta. Som avsändare, dvs. den som skapar en budskapsbild, vill man ofta väcka antingen positiva eller negativa känslor hos den som är tänkt att se bilder. Bilder med ett budskap har använts, och används än idag, av så skiljda avsändare som politiska partier, journalister, storföretag, välgörenhetsorganisationer och enskilda konstnärer. Gemensamt för dem alla är att de vill påverka vad vi tycker.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är du ska förstå:

 • hur du kan mixa material och tekniker.
 • hur du kan kommunicera ett med din bild, genom färg, form och teknik. 
 • hur bilder kan vara uppbyggda för att kommunicera ett budskap, eller känsla. 

 

Innehåll enligt kursplanen:

 

 

Redovisningsform

Redovisning sker genom inlämning av två uppgifter; en praktisk del samt en skriftlig analytisk del. Den praktiska delen kan bestå av ett verk i vilket minst två tekniker använts.

Visa din kunskap - Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen görs på er arbetsprocess samt de två inlämnade uppgifterna.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Matris -Budskapsbild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Framställa bilder (Uttrycka budskap)
(praktisk uppgift)
Du visar ditt budskap genom ett enkelt bildspråk = Enkelt motiv, utan mycket detaljer, enkel bakgrund. Färg och form kombineras så att man ser vad bilden föreställer. Resultatet: Man förstår budskapet i bilden. Uttrycksformen är blandtekniken. Du har blandat enkla, självklara kombinationer.
Du visar ditt budskap genom ett utvecklat bildspråk = Utvecklad bild, intressanta detaljer och bearbetad bakgrund. Använder rätt perspektiv och kombinerar färg/form så att bilden blir tydlig och intressant. Resultatet: En tydlig känsla som visar hur du känner inför ditt budskap. Du jobbar med symbolik. Uttrycksformen är blandtekniken. Du har blandat några lite mer ovanliga kombinationer, som funkar väl ihop.
u visar ditt budskap genom ett välutvecklat bildspråk= Avancerad bild. Intressanta detaljer, bearbetad bakgrund. Använder perspektiv, kontraster, färg , form, komposition på balanserat sätt. Bilden uttrycker en känsla. Man ser hur du känner inför ditt budskap. Du använder dig av mycket genomtänkt symbolik. Uttrycksformen är blandtekniken. Du har tänkt utanför ramarna och använt och kombinerat oväntade och tekniker på ett kreativt och nyskapande sätt. Dessa funkar väl ihop och kan ha en symbolisk betydelse.
2. Teknik
(praktisk uppgift)
Teknik: Provar på att blanda några självklara tekniker. Använder tekniker, verktyg, material på ett enkelt sätt.
Teknik: Du jobbar noga. Du tänker igenom och blandar lite mer ovanliga tekniker till ett balanserat, bra resultat.
Du jobbar med tekniker/material på ett väl fungerande. Du tänker nyskapande och kreativt kring materialval och teknikval. Du jobbar noga in på detaljerna.
3. Kombinera bildelement
(praktisk uppgift)
Du har ett enkelt upplägg i bilden med stora ytor och inte så många detaljer. Perspektivet i bilden måste inte vara helt rätt. Om du har symboler i din bild är de enkla och uppenbara.
Du har ett utvecklat upplägg i bilden med tydliga delar som visar olika saker. Du har ett fungerande perspektiv. Du använder dig av tydliga symboler.
Du har en avancerad och kreativ uppbyggnad av bilden, där rätt proportioner och perspektiv blandas med detaljer som smälter bra in. Du går ifrån uppenbara layouter som uppdelade positiv/negativ sida. Du framhäver det viktiga i bilden men utnyttjar även bakgrunden till att visa viktiga detaljer. Dina symboler är genomtänkta och inte helt uppenbara.
4. Utveckla idéer
(praktisk uppgift)
Du har inspirerats av bilder på nätet, och har ett vanligt, enkelt budskap och upplägg hur du visar budskapet.
Du har inspirerats av bilder på nätet, och har ett utvecklat budskap och upplägg hur du visar budskapet.
Du har inspirerats av bilder på nätet, och har ett väl utvecklat budskap och upplägg hur du visar budskapet.
5. Formulera & välja handlingsalternativ
(Hur du arbetar) Vi har gått igenom i skolan vad positiva/negativa handlingsalternativ är. Jag hänvisar till lappen som sitter uppe i bildsalen.
Du jobbar inte så självständigt och behöver ofta hjälp med problemlösning. Du väljer negativa handlingsalternativ, som saktar ner och/eller försämrar kvalitén på ditt arbete.
Du jobbar till stor del självständigt och löser de vanligaste problemen själv. Du undviker negativa handlingsalternativen och utnyttjar lektionstiden effektivt, vilket påverkar kvalitén på ditt arbete positivt.
Du jobbar självständigt och kommer med egna lösningar t o m på svåra problem. Du undviker negativa handlingsalternativen och utnyttjar lektionstiden effektivt. Du använder smarta strategier, vilket höjer kvalitén på ditt arbete och kan göra att du ibland ligger steget före i planeringen.
6. Presentera bilder
(praktiskt och skriftligt arbete)
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
7. Ge omdöme kring arbetet
(skriftligt arbete)
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
8. Tolka, resonera & koppla
(skriftligt arbete)
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
9. Beskriva
(skriftligt arbete)
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: