👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellakläder och nationellamaträtter, åk 1-3, HT, sept.- okt. 2017/18

Skapad 2017-08-22 13:40 i Modersmål Ale Ale
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Målet är att eleverna kan namnet på nationellakläder och nationellamaträtter och att lära sig att beskriva dem. Vi kommer diskutera vad kultur egentligen är. Vad är våra kultur? Att stimulera elever till att delta i samhällets kulturliv och traditioner. Eleverna ska lära sig några traditionella maträtter och i vilken högtid man använder det. Att laga mat kräver ofta att du följer en instruktion, så kallat recept. Där står det hur mycket du ska ha av varje ingrediens samt i vilken ordning du ska tillföra dessa.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Du kan några klädesplagg och några nationellamaträtter.
 • Du kan några enkla fraser som du kan använda för att beskriva kläder och maträtter.
 • Du kan några enkla fraser som du kan använda för att handla kläder och maträtter.
 • Du kan ord som är typiska för en viss färg på nationellakläder.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 •  Arbete med uppgifter till text och på bilderna om maträtter.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Muntligt och/eller skriftligt förhör.
 • Prata i klassrummet.
 • Framförande av en dialog som utspelar sig i en klädaffär och mataffär.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
"Nationellakläder och nationnelamaträtter"

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar och förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt.
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Tala så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser.
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra i tal/skrift
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar.
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
LÖSA PROBLEM (språklig strategi)
Hur man kan lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk.
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
REFLEKTERA
Samtala och resonera kring t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter och musik i andra engelsktalande länder, samt jämföra med egna erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån saker du själv varit med om.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.