👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - NATUREN

Skapad 2017-08-22 14:08 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Introduktionskurs biologi för nyanlända
Grundskola F – 6 Biologi
- Året runt i naturen - Djur och växter omkring oss - Näringskedja och Näringsväv - Hållbar utveckling - Ekosystem - Naturresurser och Ekosystemtjänster

Innehåll

Planering; Biologi grund - NATUREN
IM B1, B2, B4

 

Vecka

Lektion

Övrigt / Material

34

Introduktion, biologi.

 

35

-Vad är liv?

Liv på bricka,

36

“5 frågor”, Systematik/Sortering

Bok, s. 60

37

“5 frågor”, 4 Årstider + Biotoper (intro)

Bok, s. 61 + 62-63

38

“5 frågor”, Biotoper

Bok, s. 62-63 /bygga biotop

39

Fotosyntesen

Teater

40

Förhör?

 

41

Näringskedja + Näringsväv

Bok, s. 71

42

“5 frågor”, Kretslopp

Bok, s. 67

43

“5 frågor”, Bönans livscykel

Bok, s. 69

 

Vecka 44 är det höstlov och då är ni lediga.

 

Boken vi kommer att använda är “Start NO” av Hans Persson.Lärare: Matilda Lusack

Email: matilda.lusack@edu.flen.se

 

Uppgifter

 • V. 35: Vad är liv?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6