👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-08-22 14:16 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola F Historia
Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter samt se på filmer. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder och handel.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter.
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och konsekvenserna av dessa förändringar inneburit.
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad konsekvenserna av detta blev.
 • Kunna resonera om vilka spår av vikingatiden vi kan se idag.
 • Kunna jämföra tidsperioder.
 • Kunna använda historiska ord och begrepp.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

 • Ha uppstart, genomgångar och diskussioner.
 • Gå igenom svåra ord och begrepp.
 • Se på filmer om hur det var att leva på vikingatiden.
 • Arbeta med arbetsuppgifter som handlar om orsaker till handlingar och konsekvenserna av dessa.
 • Skriva texter som utgår från vikingatiden

 

Bedömning:

 • Bedömning sker fortlöpande utifrån de arbetsuppgifter och övningar som genomförs.
 • Bedömning av textuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6