👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - att skriva berättande text

Skapad 2017-08-22 14:39 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Släpp loss din fantasi och lär dig bygga upp en berättande text utifrån en bild.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva en berättande text med tydlig handling (början, mitten, slut)
 • Använda stor bokstav, mellanrum och punkt i dina meningar.
 • Stava vanligt förekommande ord.
 • Göra bilder för att förtydliga din berättelse
 • Förbättra din berättelse utifrån respons från kamrater eller lärare

Innehåll

Du kommer att få arbeta med följande innehåll:

 • Hur berättande texter är uppbyggda med inledning, händelse och slut.
 • Hur du kan skriva meningar på olika sätt.
 • Några stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • Att skriva med läslig handstil/skriva på iPad.
 • Hur du kan förstärka en text med hjälp av bilder.
 • Hur du kan bearbeta din text efter respons från kamrat eller lärare.

 Genomförande

Arbetsområdet kommer att pågå under några veckor under hösten med start v.34. Arbetet startar i en bild på ett hus kring vilken du ska bygga din berättelse. Du kommer först att få träna på att bygga meningar kring bilden. Efter det ska du planera din berättelse i en berättelseplan (början, mitten, slut) innan du skriver din text. Under tiden din berättande text växer fram kommer du att få respons på textens olika delar och bearbeta texten utifrån den. Till sist ska du få göra bilder som passar till din text.

Redovisning

Du visar vad du har lärt dig genom att skriva en berättande text med tydlig handling. Till texten ska du också ha gjort bilder. Du ska också visa att du kan bearbeta din text utifrån respons.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3