Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6, HT-17

Skapad 2017-08-22 14:52 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
I våras fick du träna på att skriva både skönlitterära- och faktatexter, det innefattade även stavning, skiljetecken och meningsbyggnad samt att bearbeta dina texter utifrån den respons du fått av mig. Nu är det dags att gå vidare och skriva fler typer av texter så som nyhet, information, ansökning, argumenterande text etc. Du kommer att få lära dig hur du varierar språket utifrån mottagare och syfte samtidigt som du fortsätter träna på styckeindelning, skiljetecken och stavning om så behövs för just dig.

Då vi jobbar med texter kommer du även att få träna på att både ge och ta emot respons från dina kamrater och utifrån denna respons förbättra din text ännu ett steg.

Vi kommer också att fokusera på läsning i form av bokcirklar där du får träna att läsa med "olika ögon" - ibland som persongranskare, ibland som miljögranskare etc men du får även diskutera läsupplevelse och eventuella budskap som författaren har. Boksamtalen hålls i mindre grupper och mycket av arbetet sker muntligt.

I läsningen testar jag även läsförståelsen på olika typer av texter.

Sist men inte minst ska vi leta fram vår poetiska ådra och studera dikter och poesi. Du ska få lära dig tolka dikter, reflektera över dem och diskutera dess innehåll och eventuella länslor de väcker.

Mycket spännande arbete har vi att se fram emot så välkommen till mina svensklektioner!!

Innehåll

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska befästa dina kunskaper kring att skriva olika typer av texter där du har koll på att språket varieras utifrån syfte och mottagare. 

Du ska även känna dig säker i att läsa många olika sorters texter och därigenom få öppna dörrar till all typ av litteratur. Det är en fantastisk värld av böcker som öppnar sig då man blir säker i sin läsning. Du lär dig samtidigt att samtala kring skönlitteratur på ett djupare sätt både vad gäller innehåll och upplevelser. Att kunna sätta ord på tankar, känslor och åsikter är mycket viktigt i flera ämnen så detta är en bra träning på detta.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Med detta menar vi att elev ska:

 • få kunskap om hur man skriver olika typer av texter
 • få förståelse för hur språket ändras i texterna utifrån mottagare och syfte
 • kunna bearbeta sina texter utifrån den respons de får utav pedagog eller kompis.    
 • få full koll på de grundläggande reglerna för stavning och meningsbyggnad.               
 • bli en trygg läsare även då texterna blir svårare och för eleven okända
 • lära sig samtala kring en boks innehåll och de upplevelser som läsningen ger
 • få kunskap om dikter och deras uppbyggnad
 • lära sig tolka dikter och samtala kring deras budskap och innehåll

Undervisningens innehåll ( centralt innehåll ):

Detta kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande samt deras aktivitet under lektionerna. Jag använder även elevernas uppgifter som underlag för bedömning.

Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under hela höstterminen 2017. Eventuellt även in på vårterminen 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: