Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad tror du?

Skapad 2017-08-22 15:04 i Förslöv skola F-9 Båstad
Ett arbete i religion om systerreligionerna och moraliska dilemman.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Religioner hjälper människor att få svar på frågor som vi omöjligt kan förklara. Var kommer allt ifrån? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Den religiösa tron kan också ge många människor inre styrka i svåra situationer och för vissa hjälper den till att förklara det man inte riktigt kan förstå med sitt förnuft. Judendom, kristendom och islam ger alla sina svar på dessa frågor. De har samma ursprung, tror på samma gud och har en gemensam syn på vad som händer efter döden. De kallas därför för systerreligioner.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Med hjälp av dina kunskaper om judendom, kristendom och islam ska du vid skriftliga förhör beskriva religionen, dess skrift, historia, symboler och utövning

Utifrån dina kunskaper om systerreligionerna ska du också i olika uppgifter kunna se likheter och skillnader inom och mellan religionerna. 

I en skriftlig uppgift resonerar och argumenterar du kring moraliska dilemman, såsom liv och död och allas lika värde. 

I ditt arbete använder du dig av olika källor och resonerar kring deras trovärdighet och relevans utifrån källkritiska aspekter. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom de tre systerreligionerna, judendom, kristendom och islam.

Vi tränar på att jämföra och se likheter och skillnader mellan och inom de olika religionerna. 

Vi tränar på att resonera och argumentera och att göra detta kring moraliska dilemman. 

Vi ser på en film som belyser människans lika värde och problematiserar hur långt vetenskapen får gå.

Vi tränar på att använda olika källor. Vi går igenom källkritiska aspekter och tränar på att föra ett resonemang kring dessa.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att beskriva systerreligionernas skrifter, historia, symboler och utövning

Din förmåga att se likheter och skillnader inom och mellan systerreligionerna

Din förmåga att resonera och ta ställning kring moraliska dilemman

Din förmåga att använda olika källor och resonera kring deras trovärdighet och relevans

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
    Re
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
    Re
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
    Re

Matriser

Re
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t ex likheter och /eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t ex likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t ex likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t ex likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring
Framför och bemöter åsikter och argument och motiverar genom att tycka och känna
Framför och bemöter åsikter och argument och underbygger dessa med relevant fakta/erfarenhet
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger dessa med relevant fakta/erfarenhet genom att dra paralleller och koppla till andra sammanhang
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: