Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 7

Skapad 2017-08-22 15:16 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nedan följer en grovplanering för engelska i år 7 höstterminen 2017. Arbetsområdena beskrivs kort och kunskapskraven vi ska jobba med under terminen är bifogade.

Innehåll

Engelska år 7 ht17

Getting started- Vi arbetar i läromedlet "What's up?". I detta arbete ingår bland annat glosläxa samt grammatikgenomgångar gällande verben "to be" och "to have". Delmomentet avslutas med en uppgift där eleverna skriver ett mejl till en vän (portfoliouppgift).

Diagnos- Eleverna kommer få genomföra diagnostiska tester för att vi lärare ska få en överblick hur elevernas kunskapsnivåer ser ut. 

This is you, this is me- Vi arbetar i läromedlet "What's up?" för att utveckla förmågan hur man gör personbeskrivningar samt utöka sina grammatikkunskaper om do-omskrivning, verb i presens och substantiv. Detta arbete kommer utmynna i att eleverna gör en timeline där vi övar både den skriftliga och den muntliga förmågan genom att eleverna presenterar sina skriftliga arbeten för varandra (portfoliouppgift). 

 

Bifogat här finns de kunskapskrav från läroplanen som vi kommer arbeta med under hösten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: