👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperioden på Gnistan ht-17

Skapad 2017-08-22 15:39 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Undersökningsperioden pågår under de tre första veckorna på Gnistan. Vi kommer då att fokusera på att få en gruppkänsla i vår nya grupp samt lyssna in/ se vad vad barnen visar intresse för som sedan kan leda oss in i ett natur och fysik projekt.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 18 augusti 2017 av gnistans personal. Veronika, Camilla och Maria

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egna förmåga. Detta gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter.

Vi vill ta tillvara på barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom med utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet.

I våra olika miljöer är målet att det ska finnas roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. Vi vill att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikations utveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Barnen ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjlighet att använda sig av olika estetiska uttrycksformer.

Var är vi? (Nuläge/syfte) 

I vår grupp är där 6 barn kvar från i våras och 9 nya barn som tillkommer under hösten.

Under de första veckorna är där bara några få barn tillbaka och 5 nya barn som börjar hos oss.

Syfte: Att barnen får en lugn och trygg start oavsett om de kommer tillbaka eller är nya på avdelningen. De olika miljöerna ser likadana ut som innan sommaren för att de barn som finns kvar på avdelningen ska känna igen sig. Vi ska under dessa veckor se vad barnen intresserar sig för och som vi sedan kan utveckla vidare in i ett projekt.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Vi vill under denna tiden skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen så att de kan vara del av en trygghet i gruppen, individuellt, med kompisar, oss vuxna, i våra olika miljöer ute och inne samt kring våra rutinsituationer. 

Att barnen får möjlighet att prova på olika saker under dessa veckor för att bli förtrogen med vad förskolan erbjuder för olika material och vad de kan användas till.

Vi vill utveckla barnens förmåga i

Koherens: Barnens förmåga att förstå sammanhang och orientera sig. För att uppleva världen som begriplig och sammanhängande behöver man lära sig att sovra bland alla intryck.


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Detta gör vi genom att finnas nära barnen, återupprepa situationer som skapar trygghet. Erbjuda olika aktiviteter som återkommer under veckan. Vara lyhörda för behov, intressen samt

Vi kommer att fotografera och lägga in på på unikum innan den 11 september. Både under blogginlägg, lärloggsinlägg för alla de barn som är åter på förskolan samt börjat hos oss under denna tiden. Vi kommer även att dokumentera på vår reflektionsvägg. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016