👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - ÅR 9, HT17-VT18: "YEARBOOK 2017-2018"

Skapad 2017-08-22 16:43 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
"Yearbook" - skriva LPP:n löper över läsåret...

Innehåll

Inledning

Vi påbörjar redan nu sammanfattningen av ditt sista år i grundskolan. Troligtvis kommer du aldrig mer att vara del av en och samma grupp så länge som du varit under grundskolan! För att minnas ditt sista år och dina kompisar här på Åsa Gårdsskola ska vi producera en årsbok! Alla bidrar med text och bild och den färdiga boken får ni i handen när ni slutar nian till våren!

Övergripande mål och riktlinjer

I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Syfte


Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna under detta arbetsområde sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i skrift.

 

METOD/PROCESS

Genom att beskriva dig själv och din vardag tränar du på det skriftliga uttrycket i engelskan. Till din hjälp har du en ordlista som finns i din lärlogg på unikum. Följande tre uppdrag ingår i ditt arbete:

1. Du ska göra en intervju med en vuxen som arbetar på skolan och skriva en beskrivande text om honom eller henne (samt bifoga bild).

2. Du ska skriva en presentation av dig själv (samt bifoga bild).

3. Du ska föra dagboksanteckningar under en vecka. Alla får var sin vecka att skriva om. Det ska handla om såväl skola som fritid. Bifoga också en bild. Det färdiga materialet måste lämnas in senast fredagen efter "den egna veckan".

Kom ihåg att du denna gång ska maila in ALLA dina bidrag och att varje bidrag får täcka MAX en A4-sida. Maila till Linda: linda.sjodahl-moberg@kungsbacka.se OBS! Maila som WORD-dokument!

Under v. 34-36 ska du komma på nyfikna intervjufrågor samt bestämma tid för intervju och intervjua den person du fått dig tilldelad. (Intervjun kan ske på svenska). Därefter gör du en mind-map i vanlig ordning och skriver sedan ut din intervju i en löpande text tillsammans med en bild. Använd "Word" och maila in din intervjutext (OBS! som en WORD-fil) senast onsdag v. 37. Publicera även din uppgift i unikum.

Under v. 37 ska du skriva en presentation om dig själv och dina förväntningar för detta sista läsår. Maila in din presentationstext senast onsdag v. 38. Publicera även din uppgift i unikum.

Var och en kommer även att få en vecka som ni ska presentera i form av en dagbok. Beskriv vad som händer i skolan samt på din fritid. Försök vara personlig så att alla andra får ta del av dina upplevelser och tankar. Maila in din text senast fredagen efter "din vecka". Publicera även din uppgift i unikum. OBS! Var noga med att själv hålla koll på vilken vecka just du ska skriva!

 

LYCKA TILL!

 

 

YEARBOOK – ”BRA ATT HA ORD” – ANVÄND OCH TRÄNA PÅ DEM 

 

SWEDISH 

ENGLISH 

Svenska 

Swedish  

Engelska  

English  

Tyska 

German 

Franska 

French 

Matematik 

Maths 

SO-ämnen 

Social Science (Social studies, History, Geography and Religion) 

NO-ämnen 

Natural Science (Biology, Chemistry and Physics)   

Musik 

Music  

Bild 

Arts  

Hemkunskap  

Home Economics  

Syslöjd   

Handicraft  

Träslöjd 

Woodwork 

Idrott och hälsa 

PE (Physical Education) 

 

 

Rektorsexpedition 

Principal’s office (Am) Headmaster’s office (Br) 

Matsal 

Refectory, restaurant 

Mentorsrum  

Homeroom  

Nav  

Common study hall  

Idrottshall  

Gym (gymnasium) 

 

 

Mentor  

Homeroom teacher 

Rektor  

Principal (Am), headmaster (Br) 

Lärare  

Teacher  

Spec.pedagog 

Special support teacher 

Elevråd  

Student council 

Skolsköterska 

School nurse  

Matsalspersonal 

Refectory staff  

Städare 

Cleaner 

Vaktmästare  

Janitor 

Fritidsledare 

Recreation leader, Leisure activity leader 

 

 

Utbildning  

Education  

Låg och mellanstadium  

Elementary School (Am)  

Högstadium  

Junior High School (Am)  

Grundskola  

Compulsory School (Br) 

Gymnasium  

High School (Am) Upper Secondary School (Br) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMER DU PÅ FLER??? Du kan fylla på efter hand

Uppgifter

  • REDAKTIONSGRUPP - grupparbete

  • REDAKTIONSGRIUPP - grupparbete

  • EN - Intervju

  • EN - Presentation

  • EN - Dagbok

  • Redaktionsgrupper i Yearbook: GRUPPARBETE