👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text - klass 4

Skapad 2017-08-22 16:46 i Regnbågsskolan Gullspång
Du ska kunna skriva en text där en instruktion framgår tydligt. Texten ska ha en språklig variation och en fungerande struktur samt följa skrivreglerna som finns. Texten ska naturligtvis vara begriplig och fungera som en instruktion.
Grundskola 6 Svenska
Recept, manualer, beskrivningar...

Innehåll

Avsnitt 1

Du ska få skriva olika instruerande texter där vi till en början tillsammans ska bygga upp dessa för att få en begriplig struktur. I samband med arbetet ska du ge respons till andra elever om deras text och tvärtom. Här får du lära dig att analysera texten och förbättra din egen text.

Du kommer att bedömas då du slutligen skriver en instruerande text om hur ett spel eller en lek ska gå till, enligt dess regler. Denna text ska du skriva på egen hand utan att jag som lärare ger dig råd, däremot får dina kamrater ge dig tips på hur den kan förbättras.

Uppgifter

 • Instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Presentera
Presentera instruktionen.
Jag behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Jag får med de flesta stegen och skriver dem i rätt ordning.
Jag har med alla steg i rätt ordning.
Jag har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Anpassa rubrik
Valet av min rubrik.
Jag skriver en rubrik som i huvudsak passar till instruktionen.
Jag skriver en rubrik som passar relativt bra till instruktionen.
-
Jag skriver en rubrik som passar väl till instruktionen.
Presentera i steg
Inledning och instruerande del.
Jag skriver en instruerande text som i huvudsak fungerar. Det innebär att jag har en inledning och en instruerande del.
Jag följer instruktionen och skriver en text som fungerar väl. Det innebär att jag har en inledning där jag skrivit med vad man ska ha för saker.
Jag följer instruktionen och skriver en text som fungerar väl. Det innebär att jag har en tydlig inledning där jag skrivit med vad man ska ha för saker.
Struktur
Här har jag en struktur som talar om vad man ska göra först i och sedan i tur och ordning.
Instruktionens arbetsgång går att följa t ex genom punktform.
Instruktionens arbetsgång är i punktform och den är relativt tydligt skriven.
Instruktionens arbetsgång är i punktform och den är relativt tydligt skriven. Jag har delat in texten i stycken så att det blir mer lättöverskådligt. Någon underrubrik finns med.
Instruktionens arbetsgång är i punktform och den är tydligt skriven. Jag har delat in texten i stycken och använt mig av lämpliga underrubriker.
Språk
Här kan vi andra se vilka ord du använder i din text och om du varierar dig i ditt ordval. Här kan vi även få syn på om du använder dig av specifika ord och begrepp som tillhör instruktionen. Till sist så tittar vi här på din meningsbyggnad d v s hur du skriver meningar.
Jag varierar mig inte när jag skriver utan använder mig av så gott som samma ord (synonymer saknas) Jag har inte med ord och begrepp som tillhör instruktionen någon större omfattning men något enstaka finns dock. Min meningsbyggnad är enkel och varierar inte nämnvärt men är i huvudsak korrekt.
Jag varierar mig något när jag skriver och använder mig av synonymer för att få liv i min text. Jag har med några enstaka ord och begrepp som tillhör instruktionen. Min meningsbyggnad är enkel och skrivs huvudsak korrekt.
Jag varierar mig när jag skriver och använder mig av flera synonymer. Meningarna är olika långa och skrivs relativt korrekt. Jag har med flera ord/ begrepp som är relevanta för instruktionen.
Jag varierar mig när jag skriver och använder mig av synonymer för att få liv i min text. Meningarna är olika långa och skrivs i huvudsak korrekt. Jag har med fler än åtta ord/ begrepp som är relevanta för instruktionen.
Skrivregler
Hur jag kan använda mig av stor/liten bokstav, hur jag stavar samt använder mig av skiljetecknen (.,!?:)
Jag använder mig av stor/liten bokstav och skiljetecken med viss säkerhet. Likadant är det med stavningen. Det innebär att jag inte stavar alla vanliga ord korrekt och att jag sätter ut liten/stor bokstav och skiljetecken rätt ibland. Mina stavfel kan ibland störa förståelsen och även användningen av skiljetecknen.
Jag använder mig av stor/liten bokstav och skiljetecken med relativt god säkerhet. Likadant är det med stavningen. Det innebär att jag stavar de vanligaste orden rätt och de orden som jag har stavat fel stör inte förståelsen av texten. Jag har placerat de allra flesta skiljetecken samt skrivit liten/stor bokstav rätt på de allra flesta ställen.
Jag använder mig av stor/liten bokstav och skiljetecken med god säkerhet. Likadant är det med stavningen. Det innebär att jag kan använda stor/liten bokstav rätt samt stavar de flesta orden rätt och har placerat nästan alla skiljetecken på rätt ställe.
Jag använder mig av stor/liten bokstav och skiljetecken med god säkerhet. Likadant är det med stavningen. Det innebär att jag stavar rätt och använder mig av alla skiljetecken samt stor/liten bokstav korrekt med något enstaka undantag.
Användning av verb
Hur jag använder verben i min text. Imperativ betyder att jag uppmanar någon att göra si eller så. Ex. Sitt stilla! Gå vidare! Håll upp handen!
Jag använder mer opersonliga ord såsom "man" ska mosa bananen.
Jag börjar meningar med verb i imperativ och utelämnar "du" och "man".
-
Jag använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen börjar med ett verb.
Beskrivande ord
Hur jag använder adjektiv och adverb i min text.
Jag använder något enstaka beskrivande ord.
Jag använder adjektiv och adverb men skulle kunna utveckla min text ytterligare med sådana ord.
-
Jag använder beskrivande ord såsom adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, t ex. "skruva försiktigt".
Användning av sambandsord
Hur jag använder mig av sambandsord när jag skriver.
Jag använder "och, sen" för att binda ihop min text.
Jag använder mig av några sambandsord för tid t ex. "först, därefter, sedan, när".
Jag använder mig av ett bredare urval av sambandsord såsom "medan, under tiden, slutligen".
Jag använder mig av ett varierat urval sambandsord för att leda läsaren genom texten.