👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en bok

Skapad 2017-08-22 17:04 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Läsning och boksamtal
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer att läsa en bok, till vilken du även skall skriva läsloggar. Läsloggarna kommer att läggas ut som uppgifter till denna planering framöver. När du skriver läsloggen är det viktigt att du skriver datum och hur många sidor du har läst i boken. Du kommer även i grupper att få möjlighet att berätta/diskutera något från bokens innehåll. Du kommer också att få skriva en bokrecension över bokens innehåll och kommer inför denna att få genomgång på vad en sådan innehåller.

Innehåll

Varför skriva om det jag läser?

Under läspassen ska du också skriva om vad du läst. Det kommer att utveckla din läsförståelse, din läsförmåga och ditt ordförråd och dessutom utvecklar du ditt eget skrivande. Det låter dig också träna på flera förmågor som finns i våra styrdokument (läroplanen). 


Tänk på detta som en chans att visa ditt språk, din analysförmåga och en möjlighet att koppla det du läser till verkligheten. Ju mer du skriver, desto mer material får din lärare att bedöma och använda i betygssättning. 

.

I klassrummet kommer vi att arbeta med:

- Förmågan att läsa

Länkar till Gleerups Svenska 7-9:

Läsförståelse

Läsflyt

Läsa mellan raderna

 

- Förmågan att skriva

Länkar till Gleerups Svenska 7-9:

Innan du skriver

Skrivprocessen

Personbeskrivningar

Miljöbeskrivningar

Recension

 

 

 

Förmågan att bearbeta texter

Att kunna säga det man menar

Synonymer

Flyt i texten

Tempus

 

- Förmågan att samtala och diskutera

 Länkar till Gleerups Svenska 7-9:

Att leda ett samtal

Att diskutera

Att argumentera

Uppgifter

 • Läslogg 1

 • Läslogg 2

 • Läslogg 3

 • Läslogg 4

 • Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Läs en bok - kunskapskrav

F
E
C
A
Läsa
Når inte kunskapskraven för E.
Läser med flyt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läser med gott flyt på ett ändamålsenligt sätt.
Läser med mycket gott flyt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse.
Når inte kunskapskraven för E.
Gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter, och då visa grundläggande läsförståelse.
Gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter, och då visa god läsförståelse.
Gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter, och då visa mycket god läsförståelse.
Tolka
Når inte kunskapskraven för E.
Tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna.
Tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Formulera sig i skrift
Når inte kunskapskraven för E.
Skriver texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Skriver texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Skriver texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Når inte kunskapskraven för E.
Skriver texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Skriver texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Skriver texter med väl fungerande anpassning till texttyp.
Når inte kunskapskraven för E.
Skriver texter med i huvudsak fungerande anpassning till normer och strukturer.
Skriver texter med relativt väl fungerande anpassning till normer och strukturer.
Skriver texter med väl fungerande anpassning till normer och strukturer.
Bearbeta
Når inte kunskapskraven för E.
Ger enkla omdömen om texter.
Ger utvecklade omdömen om texter.
Ger välutvecklade och nyanserade omdömen om texter.
Når inte kunskapskraven för E.
Bearbetar utifrån respons texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Bearbetar utifrån respons texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Bearbetar utifrån respons texter på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Når inte kunskapskraven för E.
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.