Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen och Hälsa

Skapad 2017-08-22 17:21 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Biologi
Vi ska kika närmare på vår fantastiska kropp och hur den fungerar. Hur kan du påverka din kropps hälsa för framtiden? Vad har kroppen för skydd och hur funkar det?

Innehåll

Undervisning

Du skall lära dig följande saker:

 • Cellen - veta hur en den är uppbyggd och hur den använder socker och syre till sin förbränning
 • Matspjälkningen - kunna berätta (i grova drag) hur maten transporteras genom kroppen, ”från tugg till mugg"
 • Olika former av ätstörningar och hur de påverkar kroppen
 • Andningen - Veta hur lungorna fungerar och vad som påverkar vår andning.
 • Blodomloppet - Veta i stora drag hur vätskan transporteras runt i kroppen och blodets funktion
 • Utsöndringen (bildande av urin) -   Känna till vilka organ som sköter reningen.
 • Huden, skelettet och musklerna - Veta varför vi har dessa och hur de fungerar tillsammans
 • Hjärnan, nervsystemet och sinnena
 • Hur olika slags beroende påverkar vår kropp

Bedömning - vad och hur?

Prov på Kapitel 6 blir på fredagen i vecka 39.

Du kommer att göra en Hälsoundersökning som ska redovisas under vecka 43.

Därutöver tittar jag på:

 • ditt bidrag i diskussioner i klassrummet
 • hur väl du resonerar och för fram underbyggda argument
 • ditt enskilda arbete
 • ditt deltagande i praktiska övningar och laboration
 • hur väl du söker information och utför en källkritisk granskning
 • hur du använder dig av korrekta begrepp

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att ske genom:

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner i klassrummet
 • arbete enskilt och i grupp
 • praktiska övningar
 • laborationer som ska redovisas skriftligt  
 • filmvisning

 

Lycka till med ditt arbete! /Kristina

 

 

 

Uppgifter

 • Organsystemen

 • Organsystemet

 • Blodet och blodomloppet

 • Träning vecka 37

 • Träning vecka 37

 • Träning vecka 37

 • Blodet och bodomloppet

 • Blodet och blodomplopet

 • Prov på Kapitel 6

 • Prov på kapitel 6

 • Prov på kapitel 6

 • Träna inför provet

 • Träning inför prov

 • Träna inför provet

 • Celler och Matspjälkning (6.1 och 6.2)

 • Träning vecka 37

 • Blodet och blodomloppet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: