👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 6, section 1

Skapad 2017-08-22 17:37 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Engelska
In this first section in Wings 6 you will read, hear, talk and write about the city of Manchester, packing for a trip, and learning words that have to do with airports and airplanes.

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Det här ska du kunna:

 • Presentera dig själv
 • Handla saker du behöver för en resa
 • Prata om flygplatser och flygplan
 • Beskriva staden Manchester
 • Beskriva staden där du bor
 • Förstå folk som presenterar sig själv
 • Förstå folk som pratar om flygplatser och flygplan
 • Använda there is/there are
 • Pluralformen (flertal) av olika sorters substantiv

 

Undervisning och bedömning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

Hur du presenterar dig själv
Staden Manchester
Användbara fraser när man handlar
Ord som rör resor, flygplatser och på flygplanet
Grammatik; there is, there are, plural

 

Så här får du visa vad du kan:

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna,

samt med ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kunskapskrav Wings 6, section 1

Insats krävs
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.