👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröväxter och deras liv ht-17

Skapad 2017-08-22 19:29 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för arbetet med fröväxterna och deras liv.
Grundskola 7 Biologi
Vad händer med solrosen när blomman vissnar? Vad gör myran i vitsippan och varför kan man bli snorig av björkpollen? Det finns många frågor att fundera på, men det är också många saker vi vet om växterna.

Innehåll

Arbetsområde: Fröväxter och deras liv

 

Konkreta mål:
När vi är klara med det här arbetsområdet ska du...

 • ...veta vad en fröväxt är
 • ...ha kännedom om fotosyntesen och vad den innebär
 • ...veta hur fröväxter är uppbyggda och vad varje del har för uppgift
 • ...förstå hur pollineringen går till
 • ...kunna beskriva hur befruktningen ger frö och frukt
 • ...ha kunskaper om hur frön sprids
 • ...förstå hur frön gror och bildar en växt
 • ...känna till hur några av våra vanligaste träd och växter ser ut

 • ...kunna göra undersökningar utomhus
 • ...kunna använda stereolupp och prövat på att använda mikroskop
 • ...skriva laborationsrapporter

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- genomföra undersökningar utomhus
- genomföra ett odlingsförsök inomhus
- att skriva laborationsrapporter som beskriver dina resultat
- att använda dina teoretiska kunskaper för att förklara hur en fröväxts liv är och visa på samband mellan växten och naturen i övrigt.

Undervisning:

Vi kommer att jobba med fröväxter, leta efter dem utomhus, titta på dem i steoreolupp och mikroskop, undersöka hur olika delar ser ut och fungerar, odla frön och så försöka få växter att överleva inomhus. Vi ser på filmer som beskriver på växternas livscykel och vi lär oss hur några vanliga växter ser ut och vad de heter.

 

Kunskapskrav:

Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
       
Resultat, modeller & teorier
       
Dokumentera undersökningar
 
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9