👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottar i skogen

Skapad 2017-08-22 19:35 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
När vi besöker skogen fångar kottar barnens uppmärksamhet och nyfikenhet

Innehåll

 

Bakgrund

När vi besöker skogen upptar kottar barnens nyfikenhet, vi stannar alltid upp och undersöker kottarnas utseende. Barnen leker med kottarna och tar gärna med sig en drös tillbaka till förskolan, där vi kan studera och samtala vidare om dem

Syfte

Syftet med att studera kottar är att ge barnen en förståelse för vilket träd kotten kommer ifrån, det finns flera arter av kottar som växer på olika träd. Syftet är att jämföra hur kottarna ser ut- vilken färg och form kotten har. Vi diskuterar även vilka/vilket vilt djur som äter kottar, finns dessa djur i vår närmiljö?

Mål

Målet är att barnen ska få ökad kunskap om från vilket träd kotten kommer- se skillnad på träden

 Målet är att öka barnens matematiska samt språkliga förmåga- vi räknar kottar, samtalar och använder begrepp

Målet är även att barnen ska få bekanta sig med våra vanligaste vilda djur

Utvärdering/dokumentation

Vi utvärderar kontinuerligt både med barnen och enskilt vid planeringstid, avdelningsplanering och teammöten. Dokumentation sker genom lärplattan, vi filmar och fotograferar processer

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016