Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2017-08-22 19:53 i Varekils skola Orust kommun
Vidga elevernas förståelse för olika strategier när det gäller problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Problemlösning

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde:

Träna tilltron till sin egen förmåga i matematik.

Träna på att välja och använda olika problemlösningsmetoder, tex. rita en bild, ställa upp en ekvation, räkna baklänges, pröva och gissa.....

Träna förmågan att föra matematiska resonemang muntligt och skriftligt.

Centralt innehåll. Vi ska få kunskap om:

Problemlösning  - välja metod

                             - beskriva sin lösning

                             - rimlighetsbedömning

Så här arbetar vi:

Lärarledda genomgångar av matematiska bergrepp och problemlösningmetoder.

Laborativa övningar i liten grupp.

Ensam: Enskilt arbete med grundläggande begrepp och problemlösning.

Par: Arbete i par med problemlösning.

Alla: Genomgång av problem och olika lösningsförslag.

Eget skapande av problem för kamrater att lösa.

 

 

 

Kunskapskrav.
Det här utvärderar vi:

Elevens förmåga att lösa problem och förmåga att beskriva sin lösning.

Elevens kunskaper om matematiska begrepp och förmåga att beskriva dessa.

Elevens förmåga att välja lämpliga metoder.

Elevens förmåga att för matematiska resonemang, muntligt och skriftligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: