👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Rom ht17

Skapad 2017-08-22 20:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Beskriva, jämföra och reflektera
Grundskola 7 Samhällskunskap Historia
Vecka 34 - 40 2017

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla kunskaper i historia och samhällskunskap för att utveckla förmåga att:

  • Beskriva
  • Jämföra
  • Reflektera

ARBETSSÄTT

Vi startar med en kortare genomgång om forna civilisationer och fortsätter därefter med det antika Grekland och Rom. Vi utgår huvudsakligen från läroböckerna Levande historia och Religion och liv samt lärarens genomgångar. Vi läser tillsammans och enskilt, svarar på frågor och samtalar om det lästa. Denna första del avslutas med ett prov där du visar din kunskap som bedöms enligt kunskapskraven.

Del två innebär att du får möjlighet att träna dig att skriva ett paper. Du söker information och fördjupar dig kring ett av följande fem områden:

Genus (man/kvinna)

Religion

Kultur (teater, böcker)

Idrott

Vetenskap

Du visar din kunskap kring denna del genom att lämna in ett paper på max en dataskriven sida (se instruktion till paper) samt delger dina kunskaper och reflektioner muntligt i tvärgrupper. Du får respons på ditt paper så du vet vad du behöver utveckla till nästa gång. Denna del bedöms alltså inte för betyg.

BEDÖMNING

1) Du visar din kunskap kring första delen på ett prov vecka 38. Då ska du visa din förmåga att beskriva, jämföra och reflektera utifrån följande:

  • Beskriv hur demokratin fungerade i både antika Aten och antika Rom (vem/vilka?, när?, var? och hur?)
  • Jämför och reflektera kring demokratin i antika Aten och antika Rom med nutida demokratier, t ex Sverige (likheter och skillnader, fördelar och nackdelar)

Din kunskap bedöms utifrån kunskapskraven nedan.

2) Du visar din kunskap kring andra delen genom att lämna in ditt paper vecka 39 och delge ditt kunnande och reflektioner muntligt i grupp i vecka 40. Du ska visa din förmåga att beskriva, jämföra och reflektera utifrån följande:

  • Beskriv hur det var i antikens Grekland utifrån ett av de fem områdena.
  • Jämför med nutiden och reflektera kring likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar.

Du får respons på den visade kunskapen, men bedömningen utgör inte ett betygsunderlag.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi).

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh).

Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder (Hi).

Eleven kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt (Hi och Sh).

 

C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi).

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh).

Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder (Hi).

Eleven kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt (Hi och Sh).

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi).

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh).

Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder (Hi).

Eleven kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt (Hi och Sh).

Uppgifter

  • Antikens Grekland - paper

Matriser

Hi Sh
Antikens Grekland och Rom

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva (Hi)
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup.
Använda begrepp (Hi,Sh)
I din beskrivning använder du historiska och samhällsvetenskapliga begrepp och visar på en viss förståelse av begreppen.
I din beskrivning använder du historiska och samhällsvetenskapliga begrepp och visar på en god förståelse av begreppen.
I din beskrivning använder du historiska och samhällsvetenskapliga begrepp och visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Jämföra (Hi,Sh)
I dina jämförelser resonerar du med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver och förklarar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina jämförelser resonerar du med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver och förklarar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
I dina jämförelser resonerar du med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver och förklarar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Reflektera (Hi,Sh)
Du framför enkla reflektioner där dina tankar och åsikter motiveras med till viss del underbyggda argument, d v s du uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du framför utvecklade reflektioner där dina tankar och åsikter motiveras med underbyggda argument, d v s du förklarar utförligt och / eller ger exempel.
Du framför välutvecklade reflektioner där dina tankar och åsikter motiveras tydligt med väl underbyggda argument, d v s du förklarar utförligt, ger exempel och / eller ger en parallell / kontrast till något annat.