👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-08-22 20:43 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för årskurs 1
Grundskola 1 Matematik
"Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser." Skolverkets kursplan i matematik

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • taluppfattning, att kunna se samband mellan tal och antal inom talområdet 0-20 och att kunna se talbilder ex, tärningen.
 • talrad och tallinje
 • begrepp som fler/färre, udda/jämna, hälften/dubbelt
 • uppdelning av tal inom talområdet 1-10, talhus
 • matematiska symboler
 • likhetstecknets betydelse
 • addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • hela tiotal inom talområdet 10-100
 • ramsräkning och sifferskrivning
 • problemlösning
 • ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.)
 • tid
 • mönster
 • symmetri
 • geometri

Så här kommer vi att arbeta: 

 • praktiskt med plockmaterial och laborativt material, t ex talhus (Theglander)
 • i matematikboken Eldorado
 • digitalt
 • med arbetsblad
 • individuellt arbetsschema
 • enskilt, i par och i grupp 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • genom deltagande i undervisningen
 • diagnoser
 • samtal
 • laborationer 
 • gruppövningar
 • whiteboard plattor

Bedömningen kommer att göras enligt skolverkets bedömningsstöd i matrisen "Taluppfattning (muntligt) HT åk 1"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3