👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren

Skapad 2017-08-22 20:49 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Tillsammans ska vi lära oss om ekorren, hur den ser ut, var den bor och vad den äter.

Innehåll

 

 

Förmågor du kommer att få träna på

Kommunikativ förmåga, dvs samtala, diskutera, motivera och presentera.

Procedur förmåga, dvs söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information

Begreppslig förmåga, dvs förstå innebörden av begrepp.

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Berätta var ekorren bor
 • Berätta vad ekorren äter, föda
 • Skriva av en rubrik och en enkel mening från tavlan
 • Rita enkla bilder till dina meningar

Begrepp

 • Föda
 • Mening
 • Utseende

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • Titta på bilder av ekorrar
 • Gemensamt läsa faktatext om ekorrar
 •  Titta på film
 • Skriva gemensamma faktameningar

Du kommer att:

 • Lyssna på faktatexter
 • Skriva av meningar från tavlan
 • Följa muntliga och skriftliga instruktioner

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Summativ bedömning

 • Dina färdiga meningar och bilder

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du väljer själv på vilket sätt du vill illustrera till dina meningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3