👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och känsla

Skapad 2017-08-22 20:54 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 – 9 Musik
Musikskapande med digitala verktyg med utgångspunkt i elevernas skapande.

Innehåll

Syfte

Att i arbetsområdet lära sig att uttrycka känsla med musik som kommunikationsmedel. Vi utgår från 4 enkla känslor som alla känner till: Sorg, Glädje, Ilska, Lugn.

Eleverna söker upp låtar som de tycker förmedlar de olika känslorna och funderar över i vilka sammanhang de tycker att låtarna passar, hur de påverkar oss och vilken funktion de har,

Vi går vidare till musikens verktyg och reflekterar över hur känslouttrycken i låtarna skapas.

Slutligen använder vi våra analyser för att skapa egen musik som ska förmedla de 4 känslorna.

Tempo, taktarter, tonarter, rytmer, ackord, stämmor, melodier, instrument och deras funktion i kompositioner,periodkänsla, låtdelar, variation och dynamik.

Uppgifter

  • Val av låtar

  • Reflektion och analys

  • Skapande

  • Skapande 2

  • Reflektion och utvärdering

  • Utvärdering

Matriser

Mu
Musik och känsla

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Skapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Musik- känsla
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Analys
Du gör en enkel analys av ditt och andras spelande och arbete och bidrar med enkla förslag.
Du gör en analys av ditt och andras spel och arbete och försöker ge förslag på förbättringar av resultatet.
Du gör en avancerad analys av ditt och och gruppens resultat och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar