👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2017-08-22 20:57 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska är skolämnet som ingår i alla andra ämnen. Du använder tala, lyssna, samtala, läsa, skriva i det mesta du gör.

Innehåll

Vad?

Du kommer att arbeta med att

 • lyssna till eller själv läsa något och sedan redogöra för vad du hört/läst
 • känna några olika författare och genre
 • skriva berättelser / sagor
 • skriva faktatexter
 • använda stora och små bokstäver på rätt sätt
 • använda punkt och frågetecken
 • skriva så att du själv kan läsa vad du skrivit stava ljudenligt
 • skriva alfabetet
 • sätta ord i alfabetisk ordning
 • lära dig vilka bokstäver som är vokaler och konsonanter
 • se att tal- och skriftspråk kan vara olika 
 • våga uttrycka dina åsikter i grupp
 • ställa frågor om du inte förstår
 • ge och ta enkla instruktioner

Hur?

Arbetssätt:

Vi arbetar med svenska i alla våra ämnen.

Du läser både skönlitterära böcker, faktatexter och instruktioner. Du tränar på att läsa tyst för dig själv och högläsning i grupp.

Du skriver och illustrerar egna sagor och berättelser med en bra början, handling och genomtänkt slut.

Du skriver faktatexter och gör egna bilder till. Du bearbetar de texter som redovisas för andra. Du använder kamratbedömning (two stars and a wish). Du redovisar och presenterar olika arbeten för stor eller liten grupp. Vi arbetar med en metod som kallas EPA (enskilt, par, alla)

Olika författare och olika sätt att skriva presenteras för dig.

Du har ett eget arbetsschema i svenska där du bl.a. tränar läsförståelse, att lösa korsord, handstil, att skriva berättelser, läsa och reflektera och olika skrivuppgifter. 

 

Bedömning utifrån kunskapskraven åk 3

Vi bedömer din förmåga att:

 • läsa olika texter och därefter muntligt återberätta innehållet.
 • svara på frågor om det lästa
 • ta egna intiativ till att läsa.
 • skriva berättelser med början, handling och slut
 • skriva faktatexter utifrån presenterad mall 
 • använda stora och små bokstäver på rätt sätt.
 • skriva meningar med avstånd mellan orden
 • använda punkt och frågetecken
 • stava ljudenligt
 • skriva med läslig handstil
 • ställa frågor om du inte förstår
 • lyssna och återberätta i samtal