👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Favorit Matematik kap.1, ht-17

Skapad 2017-08-22 21:58 i Hedeskolan Tanum
Grundskola 1 Matematik
Kapitlet handlar om samband mellan antal och tal inom talområdet 0-3. Tallinjen Att jämföra antal med tecknen <, = och > Använda begreppen fler, färre och lika många.

Innehåll

 
Vi kommer arbeta med detta kapitel under Augusti och september månad.

Mål

 

 Du kommer att få lära dig:

 • sambandet mellan antal, sifferord och siffra

 • siffrorna 0-3

 • skriva siffrorna 0-3

 • deras position på tallinjen

 • dela upp talen 2 och 3

 • jämföra tal med hjälp av orden ”fler, färre och lika många”

 • jämföra antal med tecknen <, = och >

 • skriva likhetstecknet och förstå vad det betyder

Undervisning

 

 • Gemensamma genomgångar inför varje avsnitt.

 • Arbete på tavlan

 • Använda talkort

 • Tallinjen

 • Skriva siffror

 • Dela upp tal med uppdelningsmaskinen.

 • Jämföra antal med orden fler, färre och lika många.

 • Jämföra antal genom att använda tecknen <, > och =.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Hantera tallinjen.
Förstå innebörden av talets symbol och antal.
Använda matematiska begrepp.
Använda likhetstecknet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3