👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografens testamente-Europa

Skapad 2017-08-22 22:14 i Hanvikens skola Tyresö
Upplev Europas regioner och se olika natur- och kulturlandskap. Under resan ställs vi inför geografiska frågor, som varför olika platser ser ut som de gör och hur människa och natur samspelar.
Grundskola 5 Geografi
Upplev Europas regioner och se olika natur- och kulturlandskap. Under resan ställs vi inför geografiska frågor, som varför olika platser ser ut som de gör och hur människa och natur samspelar.

Innehåll

Arbete kring Europa sker genom multimodalt arbete där serien "Geografens testamente-Europa" utger en del.

Arbete kring namngeografi sker genom programmet Seterra.

Arbetssätt:

  • Enskilda skrivuppgifter
  • Gemensamma diskussioner i helklass och i mindre grupper
  • Redovisning av arbete
  • Multimodalt (film, programmet Seterra samt traditionella läromedel som kartbok samt lärobok).

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du kan:

  • medverkar i diskussioner som för undervisningen framåt.
  • visar din kunskap genom enskilda samt genom gruppuppgifter.
  • redovisar och använder ämnesspecifika geografiska ord.
  • koppla samman olika natur- och kulturlandskap till olika regioner i Europa.

Matriser

Ge
Tyresö Geografi år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar i förmågor

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven **enkla** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **förhållandevis komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt, samt för **enkla** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt, samt för **utvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt, samt för **välutvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har **grundläggande** kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med **viss** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **goda** kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med **relativt god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med **god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då **enkla och till viss del** underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då **utvecklade och relativt väl** underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då **välutvecklade och väl** underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då **enkla och till viss del** underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då **utvecklade och relativt väl** underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då **välutvecklade och väl** underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.