Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi – kol, kolväten, alkoholer och organiska syror

Skapad 2017-08-22 22:30 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Kemi

Inom detta arbetsområde ska vi studera grundämnet kol och lära oss om vad det är och vad det används till. Vi kommer också studera olika kolföreningar som tex. alkoholer och organiska syror

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • genomgöra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • kolets kretslopp och hur kolatomer förflyttar sig i kretsloppet.

 • på vilket sätt som kolatomen ingår i fotosyntesen och cellandningen.

 • Kolatomens egenskaper och de ämnen som innehåller kol.

 • begreppet fossila bränslen, hur de framställs och hur de påverkar miljön.

 • Känna till hur kolväten, alkoholer och organiska syror är uppbyggda, kunna rita strukturformel och skriva dess korrekta namn med en kemisk formel. Du ska dessutom kunna ge exempel på egenskaper och känna till vad de används till.

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

kretslopp, fotosyntes, cellandning, förbränning, grundämne, diamant, grafit, fullerener, träkol,organiska ämnen, kolväte,molekylformel, strukturformel, alkaner, omättade kolväten, alkener, dubbelbindning, trippelbindningar, alkyner, fossila bränslen, råolja, fraktionerad destillation, alkohol, organiska syror, estrar,

Arbetssätt

Vi kommer jobba med: 

 • Gemensamma genomgångar
 • laborationer - enskilt, par eller i grupp
 • Diskussioner
 • Filmer
 • Texter

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • att visa kunskap genom att ge exempel, beskriva och förklara.

 • använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller.
 • föra resonemang om kemiska processer, användning av naturresurser och dess påverkan på naturen.

 • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport.

 • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta.

 • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor. 

Bedömningen baseras på:

 • Samtal och diskussioner under lektionstid.

 • Utförandet av laborationer.

 • Laborationsrapporter.

 • Skriftligt prov

Matriser

Ke
Bedömningsmatris

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Visa kunskap genom att ge exempel, beskriva och förklara
Använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller
Föra resonemang
dokumentera resultat från laborationer
dra slutsatser med koppling till fakta
Föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: