👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parti & Politik

Skapad 2017-08-23 08:32 i Viktoriaskolan Grundskolor
Planering av område "parti & politik".
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi börjar i de politiska ideologierna för att sedan gå in på demokrati & diktatur. Slutligen arbetar vi med Sverige och vårt politiska system, riksdag & regering och möjligheten att påverka sin och andras situation.

Innehåll

Läses mellan v34 - 43

Innehåll

Gleerups Samhällskunskap kapitel --> Politiska system

Keynote: https://docs.google.com/presentation/d/1gj-HeiXLH1nNxpYQPoOqE-u343gCS5j5NaL_vUyEdoo/edit#slide=id.p

Begrepp: https://docs.google.com/document/d/1w5m_ppXEjKJ6oT9Zu9naQd-jVEGzEAb6oicthqWGn4Y/edit

Kurs på google Classroom: https://classroom.google.com/c/NTQ2ODI5NjYwNVpa

Film (så går ett val till): http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=SP0164

Film (Sveriges riksdag): http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=SP0237

Genomförande:

Under området kommer klassen genom föreläsningar, eget arbete, film och samtal tillägna sig de kunskaper och förmågor som framgår nedan (se centralt innehåll & syfte). Området examineras genom ett rollspel (utskottsförhandlingar) samt ett skriftligt test. Senare under läsåret åker klassen tillsammans till Stockholm för att besöka Sveriges riksdag och delta i ett politiskt rollspel arrangerat av "Demokrativerkstaden" i gamla stan.   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9