👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal för 6S

Skapad 2017-08-23 09:31 i Friskolan Asken Grundskolor
Vad menas med en hundradel ? Hur skriver man en hundradel med siffror ? Känns det kallt eller varmt att bada i vatten som är 7,4 grader ? Vad menas med 7,4 grader ? Vad är en tiondel ? I vilka sammanhang har du kommit i kontakt med tiondelar ?
Grundskola 6 Matematik
Decimaltal

Innehåll

När du har arbetat med detta område ska du kunna :

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • räkna med överslagsträning
 • räkna med kort division

Här kommer lite matteord som vi använder i kursen:

hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimaltecken, addition, subtraktion, multiplikation, kort division.

Examination och bedömning.

Du kommer att få visa dina kunskaper och förmågor genom att:

 1. vara aktiv på lektionerna
 2. skriva en diagnos
 3. grupparbete

Jag kommer att berätta mer när och hur du ska bedömas så det känns bra för dig.

Sofie

Matriser

Ma
Decimaltal för 6S

E
C
A
Begreppsförmåga
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår vad som menas med ett decimaltal. Du kan skriva rätt tiondelar, hundradelar och tusendelar.
Du är trygg på att storleksordna olika decimaltal.
Du förstår decimaltal och kortdivision väldigt väl. Du löser olika matematiska problem med decimaltal och använder dig flitigt av kortdivision.
Du kan, i stort sett, multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Du är trygg på att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Du kan uppskatta produkten av ett decimaltal och ett helt tal eller produkten av två decimaltal.
Du förstår kortdivision men gör några misstag.
Du förstår och är ganska trygg med kortdivision.
Du behärskar division med nämnaren som är mindre än 1.
Du löser enkla vardagsproblem med decimaltal och har börjat använda dig av kortdivision.
Du löser ganska svåra matematiska problem med decimaltal och använder dig av kortdivision.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du använder dig av "är lika med"- tecken på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har börjat använda "ungefär lika med"- tecken och gör överslagsräkning.
Du använder "är lika med"- tecken och "ungefär lika med"- tecken på ett välfungerande sätt. Du förstår överslagsräkning väl.
Problemlösnings-förmåga
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp av andra lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Metod-förmåga
 • Ma  4-6
Du kan välja och använda någon metod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla matematiska problem. Du får tillfredsställande resultat.
Du behärskar flera matematiska metoder. Du väljer en metod med relativt god anpassning till enkla matematiska problem. Du får goda resultat.
Du behärskar flera matematiska metoder. Du väljer den mest effektiva metoden med god anpassning till enkla matematiska problem. Du får mycket goda resultat.
Resonemangs-förmåga
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Du reflekterar enkelt och med lite hjälp av lärare om resultatens rimlighet. Du bidrar till att ge ett till förslag på hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du redovisar på ett relativt väl fungerande sätt. Du reflekterar utvecklat och dina resonemang om resultatens rimlighet är relativt väl underbyggda. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du redovisar på ett väl fungerande sätt. Dina resonemang om resultatens rimlighet är välutvecklade. Du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop med varandra.
Du kan föra utveclade resonemang kring hur begreppen hör ihop med varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
Du är, i stort sätt, begriplig och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med god anpassning till sammanhanget.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.