Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel, produktion och transport

Skapad 2017-08-23 09:52 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Detta arbetsområdet handlar om hur vi handlar med varandra över världen och hur det påverkar olika länder och regioner. Vi ska även titta på hur handelsmönster och kommunikationer har förändrats över tid. Vilka transportmedel och infrastruktur fanns förr och vad finns idag? Vilka olika näringsgrenar finns och hur fördelas de i rika och fattiga länder? Var placeras tillverkning av varor och tjänster – varför?

Innehåll

 

Efter arbetsområdets slut förväntas du känna till:

  • Sveriges främsta handelspartners
  • Vad Sverige importerar och exporterar och varför
  • Beskriva och ge exempel på hur försörjningen har förändrats över tid
  • Kunna använda för temat centrala geografiska ord och begrepp som t ex import, export, varor, tjänster, lokaliseringsfaktorer, globalisering
  • Känna till olika näringsgrenar och hur de fördelas mellan rika och fattiga länder
  • Ha förståelse kring olika lokaliseringsfaktorer för olika företag, industrier och fabriker på olika platser
  • Känna till olika transporter inom handel samt fördelar och nackdelar med dessa
  • Har kunskap om internationell handel t.ex. EU, frihandel, tullar
  • Beskriva och ge exempel hur olika handelsmönster har förändrats över tid och vilka konsekvenser detta har fått för både människa och miljö
  • Se mönster om var olika varor produceras och konsumeras

Bedömning

Du kommer i ett skriftligt test bedömas på hur du utvecklar dina resonemang kring varför handelsmönster och produktionsmönster har förändrats samt konsekvenser av detta och vidare i vilken utsträckning du använder dig av relevanta geografiska begrepp i dina resonemang.

Matriser

Ge
Handel, produktion och transport

F
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: