Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 Resarö skola

Skapad 2017-08-23 10:37 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Engelska
Läsårsplanering för år 4. Undervisningen genomförs med Good Stuff Gold 4 och Gleerups digitala läromedel som grundmaterial. Om det blir möjligt kommer utsvävningar göras under våren när jag har bättre underlag om vilka moment vi behöver jobba extra med.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla din kommunikativa förmåga såväl skriftlig, auditivt som muntligt.

Bedömning

Det som bedöms är...

 • din förmåga att samtala med klasskamrater och lärare
 • din förmåga att läsa och förstå engelska texter
 • din förmåga att förstå talad engelska
 • din förmåga att uttrycka dig skriftligt
 • din förmåga att använda språkets grammatik 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi arbetar med läromedlet- textbook och workbook, sånger, spel och lekar
 • ord- och frasinlärning
 • filmer och sånger
 • tala, läsa och skriva engelska
 • läsa engelska böcker
 • undervisning i helklass, enskilt arbete, pararbete och arbete i grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En

Bedömningsaspekter

E
C
A
Skriva
Uttrycker sig tydligt och sammanhängande
Skriver enkla meningar med övervägande engelska ord.
Skriver enkla meningar.
Skriver en enkel sammanhängande text.
Vokabulär
Har ord för att bilda enkla meningar Ex: My name is…, It’s a…
Har ord för att skriva en enkel text med handledning.
Har ord för att skriva en enkel text
Grammatik, stavning
Skriver en text med enstaka ord och använder med handledning enkla grammatiska strukturer. Ex: I am, I have…
Skriver en text där huvuddelen av orden är rättstavade och använder enkla strukturer. Ex: I am, I have…
Skriver en text med god stavning och använder grammatiska strukturer.
Tala
Samtala
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Muntlig framställning/berätta
Berättar med enkla meningar samt använder övervägande engelska ord.
Berättar med engelska ord.
Berättar sammanhängande med engelska ord.
Lyssna
Texter
Kan med handledning förstå kortare texter i talad engelska.
Kan förstå helheten i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Instruktioner i tal
Förstår och följer enkla instruktioner på talad engelska
Förstår och följer instruktioner på talad engelska.
Läsa
Instruktioner i skrift
Förstår och följer enklare instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsförståelse
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: